بهینا 171-6
بهینا 171-6
بهینا 171-6
بهینا 171-6

171-6

گلویی 13 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 130 میلیمتر ابعاد: 23*130