بهینا 171-7
بهینا 171-7
بهینا 171-7
بهینا 171-7

171-7

گلویی 13 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 130 میلیمتر ابعاد: 23*130