بهینا 173-2F
بهینا 173-2F
بهینا 173-2F
بهینا 173-2F

173-2F

گلویی 8 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80