بهینا 173-6F
بهینا 173-6F
بهینا 173-6F
بهینا 173-6F

173-6F

گلویی 8 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: کرم سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80