بهینا 173-7F
بهینا 173-7F
بهینا 173-7F
بهینا 173-7F

173-7F

گلویی 8 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 80 میلیمتر ابعاد: 15*80