بهینا 174-6
بهینا 174-6
بهینا 174-6
بهینا 174-6

174-6

گلویی 6 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر ابعاد: 11*60