بهینا 174-7
بهینا 174-7
بهینا 174-7
بهینا 174-7

174-7

گلویی 6 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر ابعاد: 11*60