بهینا 175-4

175-4

قاب 6 سانتیمتری

نوع: قاب رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر