بهینا 175-41

175-41

قاب 6 سانتیمتری

نوع: قاب رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر