بهینا 175-6

175-6

قاب 6 سانتیمتری

نوع: قاب رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 60 میلیمتر