بهینا 176-1
بهینا 176-1
بهینا 176-1
بهینا 176-1

176-1

قاب 6/2 سانتیمتری

نوع: قاب رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/9 متر عرض: 62 میلیمتر ابعاد: 29*62