بهینا 176-4

176-4

قاب 6/2 سانتیمتری

نوع: قاب رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 62 میلیمتر