بهینا 176-41
بهینا 176-41
بهینا 176-41
بهینا 176-41

176-41

قاب 6/2 سانتیمتری

نوع: قاب رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/9 متر عرض: 62 میلیمتر ابعاد: 29*62