بهینا 176-42
بهینا 176-42
بهینا 176-42
بهینا 176-42

176-42

قاب 6/2 سانتیمتری

نوع: قاب رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/9 متر عرض: 62 میلیمتر ابعاد: 29*62