بهینا 176-44
بهینا 176-44
بهینا 176-44
بهینا 176-44

176-44

قاب 6/2 سانتیمتری

نوع: قاب رنگ: نقره ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/9 متر عرض: 62 میلیمتر ابعاد: 29*62