بهینا 176-5
بهینا 176-5
بهینا 176-5
بهینا 176-5

176-5

قاب 6/2 سانتیمتری

نوع: قاب رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/9 متر عرض: 62 میلیمتر ابعاد: 29*62