بهینا 176-7

176-7

قاب 6/2 سانتیمتری

نوع: قاب رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 62 میلیمتر