بهینا 807-3

807-3

قاب 4 سانتیمتری

نوع: قاب رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 40 میلیمتر