بهینا 807-41

807-41

قاب 4 سانتیمتری

نوع: قاب رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 40 میلیمتر