بهینا 807-44

807-44

قاب 4 سانتیمتری

نوع: قاب رنگ: نقره ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 40 میلیمتر