بهینا 807-6

807-6

قاب 4 سانتیمتری

نوع: قاب رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/9 متر عرض: 40 میلیمتر