بهینا 807-7

807-7

قاب 4 سانتیمتری

نوع: قاب رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 40 میلیمتر