بهینا B10-1084

B10-1084

دیوارپوش 10 سانتیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر