بهینا B10- 552

B10- 552

دیوارپوش 10 سانتیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر