بهینا B15-1084

B15-1084

دیوارپوش 15 سانتیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 150 میلیمتر