بهینا B20-552

B20-552

دیوارپوش 20 سانتیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 200 میلیمتر