بهینا C10-4

C10-4

دیوارپوش 10 سانتیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر