بهینا C20-6

C20-6

دیوارپوش 20 سانتیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 200 میلیمتر