بهینا CN60-5

CN60-5

دیوارپوش 60 سانتیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: قهوه ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 600 میلیمتر