بهینا FA2-30
بهینا FA2-30
بهینا FA2-30
بهینا FA2-30

FA2-30

گلویی 10 سانتیمتری

نوع: گلویی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر ابعاد: 19*100