بهینا FC2-30
بهینا FC2-30
بهینا FC2-30
بهینا FC2-30

FC2-30

نبشی 3 سانتیمتری

نوع: نبشی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 7*30*30