بهینا FC2-48
بهینا FC2-48
بهینا FC2-48
بهینا FC2-48

FC2-48

نبشی 3 سانتیمتری

نوع: نبشی رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 7*30*30