بهینا FG7-933
بهینا FG7-933
بهینا FG7-933
بهینا FG7-933

FG7-933

قرنیز 7 سانتیمتری

نوع: قرنیز رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 70 میلیمتر ابعاد: 16*70