بهینا FI6-07
بهینا FI6-07
بهینا FI6-07
بهینا FI6-07

FI6-07

تسمه 3.2 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 32 میلیمتر ابعاد: 13*32