بهینا FI7-101
بهینا FI7-101
بهینا FI7-101
بهینا FI7-101

FI7-101

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: نقره ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 15*30