بهینا FI7-933
بهینا FI7-933
بهینا FI7-933
بهینا FI7-933

FI7-933

تسمه 3 سانتیمتری

نوع: تسمه رنگ: طلایی سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 30 میلیمتر ابعاد: 15*30