بهینا FI8-25
بهینا FI8-25
بهینا FI8-25
بهینا FI8-25

FI8-25

تسمه 16 میلیمتر ونگه تیره

نوع: تسمه رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 16 میلیمتر ابعاد: 8*16