بهینا FJ1-04
بهینا FJ1-04
بهینا FJ1-04
بهینا FJ1-04

FJ1-04

کرنر 4 سانتیمتری

نوع: کرنر رنگ: قهوه ای سازنده: ایران کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 40 میلیمتر