بهینا L30-18-4T

L30-18-4T

دیوارپوش 30 سانتیمتری - ضخامت 4 میلیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 300 میلیمتر