بهینا L30-18-6T

L30-18-6T

دیوارپوش 30 سانتیمتری - ضخامت 6 میلیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 300 میلیمتر