بهینا L60-28-4T

L60-28-4T

دیوارپوش 60 سانتیمتری - ضخامت 4 میلیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 600 میلیمتر