بهینا M10-26-4T

M10-26-4T

دیوارپوش 10 سانتیمتری - ضخامت 6 میلیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: طلایی سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 100 میلیمتر