بهینا M30-41-4T

M30-41-4T

دیوارپوش 30 سانتیمتری - ضخامت 4 میلیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 300 میلیمتر