بهینا PC60-1100

PC60-1100

دیوارپوش 60 سانتیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: نقره ای سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 600 میلیمتر