بهینا Q15-41

Q15-41

دیوارپوش 15 سانتیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 150 میلیمتر