بهینا R30-25-4T

R30-25-4T

دیوارپوش30 سانتیمتری کِرِم طرح سنگ بزرگ - ضخامت 4 میلیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 300 میلیمتر