بهینا R60-23-4T

R60-23-4T

دیوارپوش 60 سانتیمتری طرح سنگ بزرگ - ضخامت 4 میلیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 600 میلیمتر