بهینا R60-23-6T

R60-23-6T

دیوارپوش 60 سانتیمتری - ضخامت 6 میلیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 600 میلیمتر