بهینا R60-41-4T

R60-41-4T

دیوارپوش60 سانتیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 600 میلیمتر ابعاد: 4*600