بهینا R60-41-4T

R60-41-4T

دیوارپوش60 سانتیمتری کِرِم پتینه طرح سنگ کوچک - ضخامت 4 میلیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: کرم سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 600 میلیمتر