بهینا S60-712-4T

S60-712-4T

دیوارپوش 60 سانتیمتری کرم روشن - ضخامت 4 میلیمتری

نوع: دیوارپوش رنگ: سفید سازنده: کره جنوبی کاربرد: طول شاخه: 2/4 متر عرض: 600 میلیمتر